Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Inleiding

EDV diensten, (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via 06-46905623

Wie is EDV diensten?

Wij verrichten schoonmaakdiensten voor bedrijven en particulieren.
Wij zijn gevestigd aan de Groen van Prinstererstraat 64.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, IP-adres bij gebruik van formulieren, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement).

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

– Administratie en dienstverlening
In onze administratie houden we bij welke bedrijven gebruik maken van de diensten van EDV diensten, met daarbij de relevante contactpersonen.

– Nieuwsbrieven en mailings
Wij versturen geen nieuwsbrieven of mailings.

– Verbetering EDV diensten dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening maken wij gebruik van Google Analytics.

– Bijzondere gegevens:
Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens, namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via 06-46905623. De rechten zijn:

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
ergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van EDV diensten: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van Google Analytics.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van EDV diensten zijn soms verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. EDV diensten is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van EDV diensten. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door EDV diensten website en hun functionaliteit:

Functionele cookies

Analytische cookies (Google Analytics):
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). Bewaartermijn is 2 jaar.

EDV diensten maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de EDV diensten website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt EDV diensten inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de EDV diensten website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de EDV diensten website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de EDV diensten website optimaal werkt.
Het IP-adres
– technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm;
– vanaf welke pagina je op de EDV diensten website bent gekomen;
– wanneer en hoe lang je de EDV diensten website bezoekt of gebruikt;
– het ip-adres ter voorkoming van spam inzendingen;

Social cookies

Wij maken geen gebruik van social cookies (zoals Facebook, Twitter of LinkedIn).
Wij hebben wel een Facebook pagina.

Verwijderen van cookies

Cookies kunnen worden via de webbrowser worden verwijderd. Dit gaat bij de meeste webbrowsers via het instellingen menu -> geschiedenis.

Hoogezand mei 2018